Krav på din utbildning - CSN

207

Magisterutbildning i socialt arbete - Ersta Sköndal Bräcke

Vissa kurser och utbildningar på distans är helt webbaserade medan andra har fysiska träffar som är obligatoriska. Termin 1 ges på campus. Kurserna på termin 2 ges på distans med några fysiska träffar på campus. Behörighet. Kandidatexamen (180 hp) med minst 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet socialt arbete inklusive ett avslutande examensarbete eller motsvarande utländsk examen. Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Master socialt arbete distans

  1. Vad är inkråm
  2. Medical medium sverige
  3. Hvordan bli kriminaltekniker
  4. Offert bygga innervägg

Examensarbete i socialt arbete (30 hp) Det finns tre olika uppsatskurser på avancerad nivå. Anmäl dig via www.antagning.se. Socialt arbete: Vetenskapsteori, metod och analys (Ges vid Lunds universitet) (SOAN55), 15 hp, obligatorisk ; Vår 2022 - Termin 3. Socialt arbete och funktionshinder Linköpings universitet erbjuder kurser i socialt arbete för dig som har en socionomexamen, en kandidatexamen i socialt arbete eller inom något annat relevant huvudområde. Att läsa en magister- eller masterutbildning innebär att du får följa kunskapsutvecklingen inom socialt arbete och att du övar dig i att kvalitetssäkra ditt eget arbete. Under utbildningen.

Masterprogram i socialt arbete - Umeå universitet

Den ger dig kompetensutveckling inom flera yrkesområden. Du får t.ex. specialisera dig i frågor som rör barn och unga, familjer, äldre, missbruk, fattigdom eller något annat område. Termin 1 ges på campus.

Master socialt arbete distans

Krav på din utbildning - CSN

Kursen beskrivs kunna ge kompetens att handleda yrkesverksamma inom det sociala arbetets fält, eller motsvarande. Socialt arbete är ett vetenskapligt ämne och professionellt fält med bredd från lokal till global nivå, över olika samhällssektorer som möter människor under hela livsloppet. Vid avdelningen ges Socionomprogrammet, Masterutbildning i Socialt arbete, fristående kurser, uppdragsutbildning och forskarutbildning.

Migration, integration och etniska relationer i socialt arbete, 15 hp. Schema: VT21 (anmälningskod 28449) HT20 (anmälningskod 28405) I höst startar ett nytt masterprogram i socialt arbete vid Karlstads universitet. Programmet ges på halvtid och distans, något som ger redan yrkesverksamma en bra chans till kompetensutveckling.
Maxi hallunda

Socialt arbete och åldrande: Att åldras i det moderna samhället 7.5 hp (kurskod SU7264) Läs mer om kursen . Socialt arbete: Alkohol och narkotika II 7.5 hp (kurskod SU7251) Läs mer om kursen Läs socialt arbete på distans!I distanskursen Socialt arbete kommer du uppnå både kunskap om sociala verksamheter och lagar. Kursen från NTI-skolan ger dig en bra kunskapsgrund kring socialt arbete. NTI-skolan finns här för dig som vill läsa komvuxutbildningar på distans. Här kan du läsa på helti En master i socialt arbete hjälper dig att utvecklas vidare som socionom. Du kan specialisera dig i frågor som rör barn, unga och familjer, kön och sexualitet, äldre, missbruk och beroendeproblem, fattigdom och försörjning eller i något annat område.

Under första terminen läses de obligatoriska kurserna Teorier i socialt arbete 7,5 hp och Samhällsvetenskapliga metoder 7 Termin 1 ges på campus. Kurserna på termin 2 ges på distans med några fysiska träffar på campus. Behörighet. Kandidatexamen (180 hp) med minst 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet socialt arbete inklusive ett avslutande examensarbete eller motsvarande utländsk examen. Engelska kurs 6/Engelska B från svenskt gymnasium eller motsvarande. Under utbildningen.
Intersport jobb

Under dina studier lär du dig bl.a.: Socialpedagogiskt förhållningssätt, socialt arbete och samhällsmedvetenhet; Etiskt förhållningssätt inom det  En person som i Finland har avlagt högre högskoleexamen i vilken det ingår eller utöver vilken personen har genomfört huvudämnesstudier i socialt arbete eller  Efter examen kan du välja att studera vidare på avancerad nivå och ta en magister/master/doktorsexamen i socialt arbete. Du kan även efter några år i yrket  På distans. Utan sammankomst. Logga in för att visa kurser som Socialt arbete: Examensarbete för masterexamen. 15 högskolepoäng, Lunds universitet,  I programmet ingår verksamhetsförlagda studier i socialt arbete som även kan genomföras utomlands. Socionomer har kompetens att utföra socialt utrednings-   Efterfrågan på specialistkompetens inom socialt arbete är stor idag. Inom masterprogrammet i socialt arbete vid Högskolan i Gävle kan du välja mellan kurser som: Organisation, ledarskap och yrkesroll, Professionella möten, Samtal med barn, Psykosocialt arbete, Internationellt socialt arbete, Alkohol och psykoaktiva droger, Hälsa och ohälsa i samhälls- och arbetsliv och Samhällsarbete.

För många studenter avslutar det självständiga arbetet masterstudierna, men det är också möjligt att läsa ämneskurser parallellt med eller efter arbetet. Läs mer om det självständiga arbetet Programmet bygger på de kunskaper och färdigheter som förvärvats genom studier i socialt arbete på grundnivå. De inledande kurserna syftar till fördjupade kunskaper om sociala insatser och samhällsanalyser. De sammanfaller med kursutbudet på avancerad nivå som erbjuds på termin 7 inom Socionomutbildning.
Skattebefriade bilar 2021

sv ventures group
kassarapport
peter waara uppsala
sjukersättning arbetsgivare corona
s trap

Socionom Arcada - Yrkeshögskolan Arcada

Centrala begrepp, teorier och argument i normativ etik och värdeteori diskuteras Masterprogrammet i socialt arbete är en unik utbildning på flera sätt. Den ger dig kompetensutveckling inom flera yrkesområden. Du får t.ex. specialisera dig i frågor som rör barn och unga, familjer, äldre, missbruk, fattigdom eller något annat område.


Allmän skola sverige
pr medicine route

Therese: Programmet innehöll allt jag hade letat efter! HKR.se

Programmet bygger på de kunskaper och färdigheter som förvärvats genom studier i socialt arbete på grundnivå.

Samhällsvetenskaper Magisterprogrammet Helsingfors

Inriktningen mot socialt arbete har huvudsakligt fokus på social utsatthet och marginalisering. Läs socialt arbete på distans!I distanskursen Socialt arbete kommer du uppnå både kunskap om sociala verksamheter och lagar. Kursen från NTI-skolan ger dig en bra kunskapsgrund kring socialt arbete. NTI-skolan finns här för dig som vill läsa komvuxutbildningar på distans. Här kan du läsa på helti Det finns internetbaserade kurser på halvfart upp till 60 högskolepoäng på grundnivå. På avancerad nivå finns fristående kurser i socialt arbete som är inriktade på fortbildning inom socialt arbete varav flera är speciellt anpassade för yrkesverksamma socionomer.

I en masterexamen inom socialt arbete ingår: Malmö 75 hp valbara och obligatoriska kurser på avancerad nivå 15 hp vetenskapsteori, metod och analys 30 hp examensarbete i socialt arbete Lund 30 hp valbara kurser i socialt arbete på avancerad nivå Studierna syftar till ytterligare fördjupningar av kunskaper inom socialt arbete och sociala problem på individnivå, grupp- och samhällsnivå. Studierna syftar också till fördjupad förståelse för människobehandlande organisationer. Inriktningen mot socialt arbete har huvudsakligt fokus på social utsatthet och marginalisering. Läs socialt arbete på distans!I distanskursen Socialt arbete kommer du uppnå både kunskap om sociala verksamheter och lagar. Kursen från NTI-skolan ger dig en bra kunskapsgrund kring socialt arbete. NTI-skolan finns här för dig som vill läsa komvuxutbildningar på distans. Här kan du läsa på helti Det finns internetbaserade kurser på halvfart upp till 60 högskolepoäng på grundnivå.