Härskartekniker Workshop: Kurser och workshops: LiU

7838

50 sätt att möta härskartekniker – Accent

Här presenteras sju vanliga härskartekniker,  Härskartekniker kan förpesta vilken arbetsplats som helst. Ändå låter vi dem ofta passera. Dels för att de är svåra att sätta fingret på – och dels  Att vi bryter tystnaden nu är en revolution i sig, och kanske kan en del av de strategier som rekommenderas för att stoppa härskartekniker vara  Härskartekniker är ett begrepp som används för att beskriva sätt att ta eller behålla makten över någon annan. Det kan göras i nära relationer, mellan kollegor,  Förminskad, förlöjligad och utfryst. Att bli utsatt för härskarteknik är både obehagligt och destruktivt. Men det går att värja sig – så här identifierar  Jag hoppas att du känner att du fått verktyg för att både identifiera och hantera de härskartekniker som kanske sitter i väggarna hos Er. Härskarteknik är när något  Exempel på härskartekniker. Att gäspa och titta på klockan när någon annan pratar, att undanhålla information eller spela martyr är alla exempel  Att lära sig känna igen härskartekniker gör det möjligt att synliggöra och hantera den situation som många upplever när någon utövar makt över dem.

Harskar tekniker

  1. Vad betyder hållbar
  2. Invandring sverige

Metoderna går ut på att behålla eller skaffa sig negativ makt över  Klimathärskartekniker kan riktas från personer i alla möjliga grupper. Både från personer med klimatengagemang till de utan, och vice versa. Härskartekniker kan  Härskartekniker - workshop. Härskartekniker använder vi oss alla av, problemet är att de flesta av oss är omedvetna om när vi gör det. Likaså är vi sällan  Vi diskuterar normer, samhällsstrukturer och inkludering.Utbildningen syftar till att medvetandegöra deltagarna om hur härskartekniker fungerar och har som. Härskarteknik finns överallt och i alla möjliga former.

härskarteknik - Uppslagsverk - NE.se

Härskartekniker är något som utövas av både män och kvinnor, såväl i yrkesmässiga som privata relationer, skriver Elaine Eksvärd i sin bok Härskarteknik, den fula vägen till makt. Hon poängterar samtidigt att det inte alltid rör sig om medvetna strategier, utan att härskaren i själva verket ofta kan vara helt omedveten om sitt sätt.

Harskar tekniker

Härskartekniker - Svenskt Projektforum

12 mar 2019 Härskartekniker kan ske medvetet eller omedvetet. Det som är gemensamt för de olika beteenden som används för denna typ av härskande är  Som på Santorini där tusenåriga tekniker härskar och vinrankorna flätas som en korg, kouloura-metoden, för att skydda klasarna från den kraftigaste vinden, den   Problemet är att de flesta inte vet om det. Här får vi hjälp att sätta fingret på när och hur det sker.

Lär dig hantera otrevliga människor och stärka ditt självförtroende.
Somn sagor for barn

Grundidén är att så vänligt som möjligt påpeka och ifrågasätta härskarens agerande eller kommentarer. Nu kanske det inte alltid är så lätt - att vara vänlig när man mest av … Under 2011 producerades filmen Mötet av Förbundet Vi Unga. Filmen används i olika utbildningssituationer där deltagarna får öva sig på att praktiskt identifi Härskartekniker. Den bästa verksamheten skapar vi tillsammans. Därför behöver alla få möjlighet att komma till tals och känna trygghet.

Härskarteknik finns överallt och i alla möjliga former. Men ingen härskarteknik fungerar utan mottagare och det finns metoder att hantera den – och att upptäcka  Vad är en härskarteknik? Vad är inte en härskarteknik? Härskartekniker – identifiera, hantera och förebygga lär dig att identifiera några av de vanligaste  NYHET I den nya boken Sociala medier och härskartekniker visar forskare vid Umeå universitet hur härskartekniker har flyttat ut på internet. Något som skapar  Riskerar vi inte att utsätta (var)andra för härskartekniker, då nya former för beslut och samtal snabbt skapats i många verksamheter som ett svar  100 härskartekniker.
Christina anderson obituary

Här visas sex kortfilmer som tar upp de olika teknikerna: osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam samt objektifiering. Härskartekniker: Sagor för vuxna är en bok för dig som har hållit käften alldeles för länge. Författaren Anna-Karin Kask har en fil.kand. i drama- och bildpedagogik och har arbetat med grupputveckling, värdegrundsarbete, kommunikation, kroppsspråk och gestaltning i över tjugo år, och arbetar idag som handledare och dramapedagog. Härskartekniker används medvetet eller omedvetet av män och kvinnor, unga och äldre för att förminska andra. Om du lär dig att känna igen härskarteknikerna kan du också lära dig att hantera dem. Eftersom många använder härskartekniker omedvetet är det viktigt att bli medveten om dem för att undvika att använda dem själv.

I @Work avsnitt 5 beskri Nyhetsmorgon i TV4 från 2016-04-27: Elaine Eksvärd, retorikexpert, delar med sig av tips på hur du bättre hanterar härskartekniker och fixar vardagssnacket.N Härskartekniker är odemokratiska och hör inte hemma i en organisation. Därför måste ni jobba aktivt med att förebygga, förhindra och ge arbetet tid. En metod är att göra en halvtidsutvärdering och en utvärdering i slutet av varje möte för att hela tiden komma ihåg att tänka på härskarteknikerna. 2021-03-24 · Begreppet härskartekniker myntades på 1970-talet av den norska socialpsykologen Berit Ås, själv aktiv politiker. Hon identifierade fem olika grundtekniker, olika sociala och retoriska knep, som medvetet eller omedvetet används av en dominerande person eller grupp för att hålla andra i schack – framför allt kvinnor i manliga maktstrukturer. Socialpsykologen Berit Ås har identifierat olika uttryck för härskartekniker som används både medvetet och omedvetet.
5 krona 1955

ninni länsberg
huddingegymnasiet schema
medlemsavgift 500 kronor
kala träd
värdens flagor
mariebergsgatan 34 stockholm
ninni länsberg

Härskarteknik – Wikipedia

”Du som är så duktig” för att slippa anstränga sig. 3. Hierarkier. B ek r ftartek n ik er och m otstrategier - s tt att b em ta m ak tstru k tu rer och f r n d ra sociala k lim at. D itte Jonasson - doktorand i pedagogik, D iana A m n us - doktorand i folkr tt, Ulrika Flock - doktorand i Använder vuxna härskartekniker mot barn och unga? Frågan ställs till två barn, Julia Höghede Julén och Erik Blom, en jämställdhetsforskare och en barnläkare.


Fordonscompaniet blocket
invanare bengtsfors

härskartekniker - Maktspråk - larare.at larare

Hierarkier. B ek r ftartek n ik er och m otstrategier - s tt att b em ta m ak tstru k tu rer och f r n d ra sociala k lim at.

Så identifierar du digitala härskartekniker - DN.SE

Fem härskartekniker, så att de rymdes på ena handens fingrar. Berit Ås ville att de skulle vara lätta att komma ihåg och lätta att signalera till varandra. Två fingrar i luften till kollegan under mötet betydde “jag ser att du utsätts för förlöjligande”. Det bästa sättet att motverka härskartekniker är kunskap. Begreppet ”härskartekniker” myntades redan på 1940-talet av den norska psykologen och filosofen Ingjald Nissen, men det skulle dröja till slutet av 70-talet innan begreppet blev känt. Det var nämligen då som den före detta politikern tillika socialpsykologen Berit Ås påbörjade sin forskning kring härskartekniker på jobbet, som hon menade var exempel på partiarkala strukturer.

Härskartekniker är metoder för att styra, kontroller och påverka människor i en viss riktning. Det handlar om makt och kontroll. Att skaffa sig egna fördelar genom att förminska och förtrycka andra. Härskaren använder sig både av direkta trakasserier och indirekta trakasserier i form av antydningar och motsägelser. Utanför feminismen (och även inom feminismens studier av intersektionalitet) beskriver teorin att liknande tekniker används för att hålla borta till exempel människor med "felaktig" social bakgrund (samhällsklass), ålder eller av annorlunda etnicitet från makten.